Tüm şirket çalışanları olarak politikamız:
 • Doğru’yu bulmak için sürekli iyileşme içinde olmak,
 • Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmek,
 • Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığının bilinciyle, üretimin her aşamasında “ISO 14001:2004” gerekliliklerini uygulamak ve faaliyetlerini buna gore sürdürmek,
 • Kalite, Çevre ve Çalışan Sağlığı ile ilgili belirlenen hedeflere uymayı ve bunun için gereken kaynakları devreye alarak, "ISO 14001:2004"ün sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli bir görev kabul etmek,
 • Yönetim sistemi standartlarını etkin bir şekilde uygulamak,
 • Kalite, Çevre, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitimi vazgeçilmez olarak kabul etmek,
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğinin sorumluluğumuzda olduğunun bilincinde olmak ve iş amaçlarımız kadar önemli olduğunu bilmektir.
 • Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak "TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU" nu taşımak.
 • Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uymak.
 • Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek.
 • Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve faaliyetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak. Böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında tutmak.
 • Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda eğitmek, duyarlılaştırmak.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak.
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
 • Hammadde ve enerji tüketimini azaltmak
 • Olası çevre kirliliği risklerini belirlemek, kontrol altına almak ve yönetmek.
 • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızı kontrol altında tutmak, azaltmak.
 • İç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Olası iş kazalarını önlemek.